Goede doel

Le Champion stimuleert het lopen voor het goede doel. Ook in 2024 is PWN het goede doel van de NN Egmond Halve Marathon. Je kunt bij je inschrijving een vrijwillige donatie doen die ten goede komt aan de duinbeheerder. Dit jaar gebruikt PWN jouw bijdrage om zich in te zetten voor de konijnen in het Noordhollands Duinreservaat. Het doel is om een echte duinsoort terug te brengen en de natuur een handje te helpen.

Konijnen in het Noordhollands Duinreservaat
Het konijn is altijd een diersoort geweest die thuishoort in het Noordhollands Duinreservaat. Vroeger zag je dan ook overal konijnen huppelen. De konijnen in de duinen maken zich heel nuttig door de grassen en kruiden kort te eten en in het zand te graven. Zo creëren zij leefruimte voor andere planten en dieren, zoals het duinviooltje, de duinparelmoervlinder en de zandhagedis.

Door meerdere ziektes kwam er een einde aan de grote konijnenpopulatie in ons duingebied. Dit bracht ook veranderingen in het landschap met zich mee. De planten en struiken verwilderden en de open zandvlaktes werden schaarser. Hierdoor raakten duinsoorten langzaamaan hun plekje in het duinlandschap kwijt.
Nieuwe konijnen wennen in afgesloten gebied
Afgelopen jaar had PWN een primeur met het uitzetten van konijnen in het duingebied. Na veel jaren onderzoek is er een systeem bedacht dat kan helpen met het terugbrengen van konijnen in het landschap. In de duinen bij Heemskerk zijn drie warandes gebouwd. Dit zijn tijdelijke leefruimtes waar konijnen afgeschermd van de gevaren voor roofdieren kunnen wennen aan de omstandigheden in de natuur. Nadat ze hier gewend zijn, worden ze vrijgelaten in de duinen in de hoop dat zij voor toekomstige generaties aan eigen duinkonijnen gaan zorgen.

Verbeterde leefomstandigheden
Naast het uitzetten van nieuwe konijnen in het duingebied, wordt er door PWN ook aan de omstandigheden in de duinen gewerkt. Op meerdere plekken in de duinen worden open stukken gecreëerd. Verruigde vegetaties zijn hier verwijderd en hebben plaatsgemaakt voor stukken open zand, waar weer kruiden en grassen kunnen groeien. Deze verse eiwitrijke jonge sprieten vinden de konijnen erg lekker.
Samenwerking Le Champion en PWN
De organisatie van de NN Egmond Halve Marathon en PWN werken tijdens de halve van Egmond nauw samen. Het parcours loopt deels door het Noordhollands Duinreservaat, een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden in ons land. Duinbeheerder PWN zet zich dagelijks in om de rijke flora en fauna in dit duingebied te beschermen.

Hardlopen voor een ander goed doel

Wil jij in actie komen voor een ander goed doel? Maak bij je inschrijving je eigen actiepagina aan voor een door jou gekozen goed doel en laat je sponsoren door familie, vrienden, kennissen en anderen om je deelname aan de NN Egmond Halve Marathon nog meer betekenis te geven.

Sta je al ingeschreven voor de NN Egmond Halve Marathon en wil je alsnog een actiepagina maken? Dat kan via je persoonlijke dashboard. Je vindt de link ook in de bevestigingsmail van je inschrijving.